Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Harsányi János Technikum

Központi írásbeli vizsga

kozponti irasbeli vizsga line

Kedves Felvételiző Diákok!

Emlékeztetőül a központi írásbeli vizsga időpontja: 2021.01.23. (szombat) 10:00 óra
Gyülekezés: 09:00-09:30 között.
A postai úton megküldött behívó mintalevele az alábbi linkre kattintva elérhető ITT

Sikeres vizsgázást kívánunk!


a magyarkultura napja 2021 banedA Magyar Kultúra Napja - Online Video megtekintése

 Iskolánk bemutatkozó videója

harsanyi body banner


TEKINTSE MEG ISKOLÁNKAT EGY VIRTUÁLIS TÚRAVEZETÉS SORÁN!

 videodefault halo ed

 

Jelentkezz Te is Kereskedő és webáruházi technikus képzésre

online shop images

8.-osok továbbtanulása a 2021/2022-es tanévre.

 

A kereskedő és webáruházi technikus képzés


 

|>FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2021-2022 <|


 iskolai bemutató

Bemutató megtekintése

Közösségi szolgálat

Írta: Super User. Beküldve: Közösségi szolgálat

Bevezető

A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, tehát először a 2012/2013-as tanévben kezdő 9. évfolyamos tanulóknak volt lehetősége közösségi szolgálat teljesítésére.

A közösségi szolgálat egy olyan – a közösség érdekeit szolgáló – tevékenység, a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit (pl. önbizalom, felelősségvállalás, empátia stb.) fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják.

A közösségi szolgálat megkezdése előtt a tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyen jelzi, mely területeken milyen tevékenységi köröket szeretne végezni. A koordináló oktató segítségével a tanulók feltérképezik az iskola közelében lévő lehetőségeket.

A következő tevékenységi területek jönnek szóba:
  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási, 
  • kulturális és közösségi,
  • környezet- és természetvédelemi, 
  • polgári- és katasztrófavédelmi,
  • közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.
A kitöltött, szülő/gondviselő aláírásával ellátott jelentkezési lapot le kell adni az iskolai koordinátornak.
Iskolai koordinátor:
Neve: dr. Mezősiné Lesku Piroska
Elérhetőségei:
Telefon: 06-1-347-1092 (tanári szoba)
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az iskolán kívüli külső szervezet bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kötnek, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
Az együttműködési megállapodás minta letölthető a bővebb információk menüpontban.

A tanuló köteles közösségi szolgálati naplót vezetni, amely segíti az 50 óra teljesítésének dokumentálását. A napló minta letölthető a közösségi szolgálatról bővebben menüpontban.
Az iskolai koordinátor a napló alapján tudja nyomon követni a tanuló tevékenységeit, az egyes időpontokban eltöltött időt, és az osztálynaplóba ez alapján jegyzik be a diák által teljesített órákat.
A napló letölthető a bővebb információk menüpontban.

Amennyiben a tanuló iskolát vált, vagy más intézményben érettségizik a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást kap. Ezt a dokumentumot addig kell megőriznie a tanulónak, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet. A szolgálat elvégzése a bizonyítványban rögzítésre kerül.
Az igazolás letölthető a bővebb információk menüpontban.

Összeállítás az OFI közösségi szolgálati honlapján (www.kozossegi.ofi.hu) található információs anyagok alapján:

Magyarország Kormánya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet.
A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

Közösségi szolgálat fogalma a törvény szerint: „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.
A közösségi szolgálat tanulók különböző készségeit és kompetenciáit (pl. önbizalom, felelősségvállalás, empátia stb.) fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják.
Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely megvalósulási helyétől és formájától függetlenül a közösség érdekét is szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése mellett.

Az iskola a közösségi szolgálatot a szakközépiskola 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére.
A 9–11. évfolyamon egyenlő arányban elosztása egyéni okból is jelenthet nehézséget. Természetesen adódhatnak olyan élethelyzetek, amelyek miatt a tanuló ettől eltérő módon vesz részt a közösségi szolgálat teljesítésében (adott tanévben nyelvvizsgára készül, aktív sportoló, hosszabb betegség is előfordulhat). Ebben az esetben a szülőnek írásban kell kérnie, illetve jeleznie az iskola felé, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének.
A koordinátornak mérlegelnie kell, hogy mit lát a tanuló és az iskola szempontjából a legjobb megoldásnak. Javaslatait egyezteti a tanulóval és a szülővel, majd a kialakult álláspont alapján az intézményvezető jóváhagyásával írásban rögzítik a megállapodást.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

Figyelembe kell venni, hogy

5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
ba) tanítási napon a napi két órát.
bb) tanítási napon kívül a napi három órát.
(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani

A közösségi szolgálat dokumentálása:
  • Jelentkezési lap
  • A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenység(ek) megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni.
  • A jelentkezési lap letölthető innen.
Együttműködésimegállapodás

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
Ha a program civil szervezeten keresztül valósul meg, akkor fontos, hogy a feladatkörök pontosan legyenek meghatározva: mit végez az iskola, a koordinátor oktató, a mentor, és mi a civil szervezetnek és képviselőjének feladata. Az erről szóló együttműködési megállapodás előkészítésébe a koordináló oktatót mindenképpen be kell vonni.

Napló

A tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó fél/intézmény képviselőjének aláírása, majd a koordináló oktató aláírása szerepel.
E mellett ajánlott, hogy egy-egy rovat röviden tartalmazza a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását, valamint a tanuló röviden, lényegre törően fogalmazza meg reflexióit. A tanuló készíthet hangfelvételt, fényképes, filmes beszámolót is a feldolgozás elősegítésére, de ezt nem lehet kötelezővé tenni.
A közösségi szolgálati napló minta letölthető innen.

Igazolás a közösségi szolgálat teljesítéséről

Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről abban az esetben állít ki igazolást, ha a tanuló valamilyen okból intézményt vált, vagy másik intézményben érettségizik. Az igazolás arról szól, hogy az intézményváltásig a tanuló hány órát teljesített.
Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről szóló igazolást két példányban állítja ki, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

Az igazolás minta letölthető innen.
Napló, bizonyítvány, törzskönyv

A közösségi szolgálat végzését az iskolának nyilván kell tartania. Folyamatosan vezetni kell a naplóban, a törzslapon és a bizonyítvány megjegyzés rovatában. Az oktatóknak havonta be kell jegyeznie a naplóba, melyik tanuló hány órát teljesített. Ezt segíti a minden tanulónál lévő közösségi szolgálati napló, ahol megjelenik a nap, az óraszám, tevékenység és a tevékenységet felügyelő szakmai koordinátor aláírása. Az adminisztráció precíz vezetése azért fontos, mert az érettségi bizonyítvány megszerzésének előfeltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány.

A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot addig kell megőriznie a tanulónak, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet. A szolgálat elvégzése a bizonyítványban rögzítésre kerül.

A törvény szerint a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

A közösségi szolgálat céljai a tanulók számára

A közösségi szolgálat fejleszti a tanulók kompetenciáit, melyek a következők:
kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, önbizalom, felelősségvállalás, állampolgári kompetencia, felelős döntéshozatal, hiteles vezetői készségek, szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, kommunikációs készség, együttműködés, empátia, konfliktuskezelés, problémamegoldás.
A kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is fontos lehet a tanulóknak. Az iskolai közösségi szolgálati program különös értéke, hogy tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét. A pedagógiai célokon túl, lényeges, hogy a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára. Érezhesse a tanuló, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség és a fogadó intézményekben élők, vagy dolgozók életminőségét, a tevékenysége, jelenléte hasznos a fogadó intézményekben élőknek, tevékenykedőknek, továbbá jelentsen segítséget a fogadó intézmények munkavállalói számára is. Fontos értéke a programnak, hogy a tanulók mindegyikének lehetőséget teremt a sikeres tevékenységre, az önmegismerésre, egyéni céljaik megtalálására. Mindezeken felül a személyes emberi kapcsolatok új színnel gazdagíthatják a tanulók életét.

A közösségi szolgálat céljai az iskolák számára

A program célja, hogy a kölcsönösség elve alapján a pedagógia újfajta kultúráját, a tanár-diák viszony új módozatait honosítsa meg az élménypedagógián keresztül. Fontos, hogy minden intézmény megtalálja az általa szervezett közösségi szolgálati programlehetőségek és a saját pedagógiai programja közti összhangot. Érdemes az intézményeknek a saját célmeghatározásukat elvégezni minden bevezetett iskolai közösségi szolgálati program kapcsán.

A közösségi szolgálat céljai fogadó szervezetek számára

Új erőforrást jelenthet a fogadó szervezeteknek a tanulók bevonása a hétköznapi feladataik elvégzésébe, miközben a közösségi szolgálat nem veszélyeztetheti az ott dolgozók munkahelyét, miközben nem helyettesítheti a szervezet munkatársainak szakértelmét. Az együttműködés, a kölcsönösség fontos alapérték, aminek meg kell jelennie a program minden fázisában és elemében a részt vevő szervezetek és intézmények közt egyaránt. Kiemelt feladat a fogadó intézmények számára, hogy meghatározzák a közösségi szolgálat célját, illetve az intézmény programjába való integrálhatóságát. Különösen szem előtt kell tartani a program pedagógiai céljait, és azt, hogy a segítő és a segített között – lehetőleg hosszú távú – közvetlen kapcsolat jöjjön létre.

Forrás: www.kozossegi.ofi.hu

További információért kérjük, látogassa meg az OFI közösségi szolgálati honlapját: www.kozossegi.ofi.hu

Ha kérdése van, segítségre van szüksége, keresse iskolánk koordinátorát, Polányi Máriát a 347-1092-es telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

szechenyi eu VECOPszechenyi eu VECOP r1 c1

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Technikum

Elérhetőségeink

logo new tmpBudapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Technikum

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
(a 3-as Metró Pöttyös utcai megállójától 3 percre)

OM: 203061

Telephely kód: 005
Igazgató: Szakács Csilla

Levélcím : 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
Központi szám: 347-1070
Fax : 347-1072
E-mail : iskola@harsanyi-bp.hu