Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

szechenyi eu VECOP

Szakgimnáziumi, érettségivel záruló képzéseink

Írta: Super User. Beküldve: Képzések

A 2017/2018-os tanév

OM azonosító: 203061
Telephely kód: 005

Tagozat kódok

0016 szakgimnázium

4 évfolyamos szakgimnáziumi kerettantervek, az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján, közgazdaság szakmacsoport közgazdaság ágazat. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: pályázati-támogatási asszisztens. A szakképzési évfolyamok elvégzése után tervezett kimenet: vállalkozási- és bérügyintéző


0017 szakgimnázium

4 évfolyamos szakgimnáziumi kerettantervek, az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport kereskedelem ágazat. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: eladó. A szakképzési évfolyamok elvégzése után tervezett kimenet: kereskedő.


Részletes információ képzéseinkről:
A képzések feladata, hogy lehetőséget nyújtson az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére, valamint az érettségi utáni szakképzés megalapozására.
Célja, hogy az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után a diákok ismerjék, értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás gazdasági híreit, és váljanak képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaikban, saját ügyeik intézésében.
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a közismereti tantárgyak tanítására. Célunk, hogy bővítsük, rendszerezzük és elmélyítsük a közismereti tantárgyak keretében tanultakat, továbbá fejlesszük, megalapozzuk a szakmai műveltséget, gyakorlati ismereteket nyújtsunk. Ezeket az ismereteket nyári gyakorlataik során egészítik ki növendékeink.
A szakközépiskolai képzést lezáró vizsgával megszerzett szakmai érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint FEOR szerinti munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.
A diákok tanulmányaik során ECDL vizsgát tehetnek.

KERESKEDELEM ÁGAZAT (+1 ÉV UTÁN KERESKEDŐ VÉGZETTSÉG, AZONOSÍTÓ SZÁMA: OKJ 54 341 01)

Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem

Tantárgyak a 9-13. évfolyam során:
Közismereti tantárgyak:

 • matematika
 • magyar nyelv és irodalom
 • történelem
 • idegen nyelv (angol vagy német)
 • biológia
 • földrajz
 • fizika
 • kémia
 • dráma és tánc
 • testnevelés
 • informatika

Szakmai tantárgyak:

 • munkahelyi egészség és biztonság,
 • foglalkoztatás
 • marketing,
 • az áruforgalom, tervezése, irányítása elemzése
 • az áruforgalom lebonyolítása
 • a vállalkozások működtetése
 • a kereskedelmi egység működtetése
 • a főbb árucsoportok forgalmazása

A kereskedelem ágazatban nyári szakmai gyakorlatot teljesítenek a tanulók, amely

 • a 10. évfolyam végén 140 óra,
 • a 11. évfolyam végén 140 óra.

A képzés célja, hogy az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után a diákok ismerjék, értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás gazdasági híreit, és váljanak képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaikban, saját ügyeik intézésében.
A tanulók felkészüljenek az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. Megismerjék a marketing szerepét, jelentőségét, feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció fogalmával, jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeivel, a piackutatás és a marketingkommunikáció eszközeinek valóságos, illetve szimulációs környezetben történő gyakorlásával. Felkészüljenek a beszerzendő áru/berendezés/eszköz/ nyomtatvány mennyiségének és választékának meghatározására. Ki tudják választani a számukra legkedvezőbb beszerzési forrásokat, és megkötni a szerződést, valamint megrendelni az árut. Képesek legyenek számlát ellenőrizni, kiegyenlíteni, gazdálkodni a készlettel, kialakítani a fogyasztói árat, és banki tranzakciókat végezni. Eligazodjanak az adózás rendszerében. Statisztikai módszerek segítségével képesek legyenek elemezni a kereskedelmi/gazdálkodó vállalat gazdasági tevékenységét, tisztában legyenek a fontosabb költség, bevétel, profit kategóriákkal. Felelősségteljesen tudjanak következtetéseket levonni a gazdálkodásra vonatkozóan a könyveléstől kapott információk és/vagy az általuk végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után. Bizonylatokat tudjanak kitölteni az áruforgalomhoz, pénzkezeléshez, pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódóan. Megismerkedjenek az üzleti levelezés alapjaival, a vezetés alapfogalmaival, funkcióival, a vezetéselméletekből származó vezetési módszerekkel, a munkajog alapvető szabályaival. Képesek legyenek egy kereskedelmi/gazdálkodó vállalat munkafolyamatainak feltérképezésére és az ehhez kapcsolódó hatékony munkaerő gazdálkodásra. A képzés elősegíti a tanulók gazdasági gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájárul a piacgazdaság működésének megértéséhez, képessé teszi a tanulókat a munka világának, ezen belül a vállalkozások jellemzőinek és működésüknek megértésére. Segít magyarázatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudják értékelni a gazdaságpolitikai folyamatokat, gazdasági döntéseket. Elősegíti, hogy a tanulók gondolkodásának részévé váljon a gazdasági racionalitás. A papír alapú üzleti adminisztráció mellett megtanulják a modern információs és kommunikációs eszközök alkalmazhatóságának lehetőségeit is, és képesek lesznek a szaknyelvi kommunikációra.

KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT (+1 ÉV UTÁN VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ VÉGZETTSÉG, AZONOSÍTÓ SZÁMA: OKJ 54 344 02)

Szakmacsoport: 15. Közgazdaság
Ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság


Tantárgyak a 9-13. évfolyam során:
Közismereti tantárgyak:

 • matematika
 • magyar nyelv és irodalom
 • történelem
 • idegen nyelv (angol)
 • biológia
 • földrajz
 • fizika
 • kémia
 • dráma és tánc
 • testnevelés
 • informatika

Szakmai tantárgyak:

 • munkahelyi egészség és biztonság,
 • foglalkoztatás
 • gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
 • könyvvezetési feladatok
 • vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
 • munkaerő-gazdálkodás
 • bérügyi szakfeladatok ellátása
 • társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

A képzés célja a tanulók általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. Célja, hogy a tanulókkal megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat és az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek több irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet összefüggéseit. A tanulók jártasak legyenek a szövegszerkesztés és az üzleti levelezés gyakorlatában. Megismerjék az üzleti élet etikáját, elsajátítsák az üzletfelekkel való kommunikációs szabályokat. A tanulók alapvető ismeretekkel rendelkezzenek a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. Értelmezni tudják a megtanult ismereteket, a mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül. Értelmezni tudják a megtanult statisztikai fogalmakat és mutatószámokat. Fejlessze a tanulók számarányérzékét a mikro és makrogazdaság legfontosabb valós mutatóinak bemutatásával, megismertetésével, alkalmaztatásával, és ösztönözze a tanulókat a megfelelő összefüggések feltárására, a helytálló, valós következtetések megállapítására, levonására, azáltal is, hogy az elemzéshez a grafikus módszereket alkalmazza. A tanulók legyenek képesek a gazdasági folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjenek a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai célok és megvalósításának módjai iránt, eligazodjanak a pénzügyi intézményrendszerében és ismerjék az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Képesek legyenek meghatározni és kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának a vállalkozás számára leginkább megfelelő módját, és eligazodjanak a pénzügyi piacon kínált értékpapírok fajtái között. A tanulók megismerjék a nemzetközi elszámolási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára. A tanulók megértsék és a mindennapi életben alkalmazni is tudják: a pénznek időértéke van a különböző időpontokban esedékes pénzáramok tekintetében, akár a betétgyűjtés, akár hitelfelvételhez kapcsolódóan. Legyenek képesek egyszerű értékpapír árfolyam és hozamszámításon keresztül döntést hozni vásárlási-eladási szándékról, a valuta- és devizaárfolyamok ismeretében gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan számításokat végezni. A tanulók megismerjék a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészüljenek legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására. Rámutasson a magánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos közteherviselés szükségességére, a tanulók képesek legyenek a piacgazdaság árképzési rendszerében részben eligazodni. A számviteli alapismeretek birtokában képesek legyenek a bizonylati rendszer, a kézi és gépi analitika alkalmazására. A tanulók képesek legyenek üzleti terv készítésére, a gazdasági eseményeket a főkönyvi könyvelésben rögzíteni. A számlák adatai alapján tudjanak a mérleg és az eredmény-kimutatás elkészítésében közreműködni. Képesek legyenek továbbá az egyéni vállalkozás pénzforgalmi alapnyilvántartásait, valamint a részletező analitikus nyilvántartásait vezetni. Tisztában legyenek a könyveléshez szükséges legfontosabb aktuális adó- és járulékszabályokkal, és azzal hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a jogszabályi, adójogszabályi környezetet annak érdekében, hogy munkáját mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni. A tanulók alkalmassá váljanak munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyek intézésére, a munkavállalók jövedelmének a hatályos jogszabályok szerinti meghatározására, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésére, bevallások elkészítésére. A tanulók jártasak legyenek a társadalombiztosítási ügyintézői feladatokban, valamint az egészségbiztosítási, a nyugellátási és a családtámogatási területen napra kész ismeretekkel rendelkezzenek, és ezek birtokában legyenek képesek az ügyfeleknek szakszerű segítséget nyújtani, a munkakörükbe tartozó feladatokat naprakészen ellátni.


Felvétel: felvételi tájékoztató szerint.

Beiratkozás időpontja: 2017.06.23

Érdeklődni a 347-1071 telefonszámon lehet.

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskol

Elérhetőségeink

logo new tmpBudapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
(a 3-as Metró Pöttyös utcai megállójától 3 percre)

OM: 203061

Telephely kód: 005
Igazgató: Szakács Csilla

Levélcím : 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
Központi szám: 347-1070
Fax : 347-1072
E-mail : iskola@harsanyi-bp.hu